หลักสูตร อบรม จป เทคนิค ออนไลน์ (The safety Officer In Technical Level)

อบรม จป เทคนิค ออนไลน์ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ออนไลน์ สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

อบรม จป เทคนิค ออนไลน์

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรม

มอบวุฒิบัติอย่างเป็นทางการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

เรียนผ่านระบบออนไลน์

สะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ผ่านระบบ ZOOM

Online Training

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

หลักสูตรออนไลน์

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ " หัวหน้างาน "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม >

หลักสูตรออนไลน์

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ " บริหาร "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม > 

หลักสูตรออนไลน์

คปอ.

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ " คปอ "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม > 

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม จป เทคนิคออนไลน์ - ลดสูงสุด 40%

จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่งมีด้วยกันหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง จป เทคนิค และการอบรม จป เทคนิคออนไลน์ต้องทำอย่างไร สามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ไหน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ อันดับแรก ต้องขอเล่าเท้าความก่อนว่า จป. คืออะไร ทำไมจึงต้องมี จป. แล้วกิจการใดบ้างที่ควรมีตำแหน่ง จป. อ้างอิงตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ 2549

กำหนดให้กิจการประเภท โรงงาน คลังสินค้า งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งโดยสารหรือขนส่งสินค้า สถานีบริการน้ำมัน หากมีลูกจ้างตั้งแต่ 20-49 คน กำหนดให้มี จป. เทคนิค เพื่อมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และต้องไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ในส่วนหน้าที่ของ จป. เทคนิค โดยหลักๆ มีดังนี้

  • จป เทคนิคมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • จป เทคนิคมีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อเสนอแก่นายจ้าง
  • ตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการทำงาน จากนั้นมีหน้าที่รายงานผล รวมถึงเสนอแนะแก่นายจ้าง เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดเหตุโดยเร็ว

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

หลักสูตร อบรม จป เทคนิค ออนไลน์

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สะดวกสบาย ประหยัดค่าเดินทาง

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

อบรม จป. ออนไลน์ 2565 (บุคคลทั่วไป)

เดือน กรกฎาคม ออนไลน์

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รุ่น 8 เต็ม)
29 – 30
1,100
จป.บริหาร (รุ่น 2 เต็ม)
15 – 16
1,100
จป.เทคนิค
20 – 22
3,000
คปอ. (รุ่น 6 เต็ม)
29 – 30
1,100

เดือน สิงหาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 5 เต็ม)
1 – 2
1,100
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 4 เต็ม )
3 – 4
1,100
จป. บริหาร (รุ่น 1 เต็ม)
4 – 5
1,100
จป. เทคนิค (เต็ม)
8 – 10
3,000
คปอ. (รุ่น 1 เต็ม)
3 – 4
1100
คปอ. (รุ่น 2 เต็ม)
8 – 9
1100

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

อบรมความปลอดภัยออนไลน์ (Online) สะดวก ปลอดภัย พร้อมระบบภาพและเสียงแบบ Full HD หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)
อบรมผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน  (ส่งทางไปรษณีย์)
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %)

NEWS AND BLOGS

ข้อมูลที่มีประโยชน์

บทความออนไลน์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข่าวสารด้านความปลอดภัย กิจกรรมดีดีจากเรา

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง เราจะป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างไร
อุบัติเหตุคืออะไร ? ...
รู้หรือไม่วันหมดอายุของหมวกนิรภัยดูได้จากสัญลักษณ์บนหมวกด้านใน
เราจะรู้ วันหมดอายุข...
ความปลอดภัยในโรงงาน คืออะไร และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรรู้!
ความปลอดภัยในโรงงาน ...
3 ประโยชน์ของ Total Productive Maintenance
อยากให้ทุกคนลองนึกภา...

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ