หลักสูตร อบรม จป เทคนิค ออนไลน์ (The safety Officer In Technical Level)

อบรม จป เทคนิค ออนไลน์ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ออนไลน์ สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

อบรม จป เทคนิค ออนไลน์

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรม

มอบวุฒิบัติอย่างเป็นทางการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

เรียนผ่านระบบออนไลน์

สะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ผ่านระบบ ZOOM

Online Training

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

หลักสูตรออนไลน์

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ " หัวหน้างาน "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม >

หลักสูตรออนไลน์

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ " บริหาร "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม > 

หลักสูตรออนไลน์

คปอ.

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ " คปอ "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม > 

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม จป เทคนิคออนไลน์ - ลดสูงสุด 40%

จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่งมีด้วยกันหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง จป เทคนิค และการอบรม จป เทคนิคออนไลน์ต้องทำอย่างไร สามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ไหน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ อันดับแรก ต้องขอเล่าเท้าความก่อนว่า จป. คืออะไร ทำไมจึงต้องมี จป. แล้วกิจการใดบ้างที่ควรมีตำแหน่ง จป. อ้างอิงตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ 2549

กำหนดให้กิจการประเภท โรงงาน คลังสินค้า งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งโดยสารหรือขนส่งสินค้า สถานีบริการน้ำมัน หากมีลูกจ้างตั้งแต่ 20-49 คน กำหนดให้มี จป. เทคนิค เพื่อมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และต้องไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ในส่วนหน้าที่ของ จป. เทคนิค โดยหลักๆ มีดังนี้

  • จป เทคนิคมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • จป เทคนิคมีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อเสนอแก่นายจ้าง
  • ตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการทำงาน จากนั้นมีหน้าที่รายงานผล รวมถึงเสนอแนะแก่นายจ้าง เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดเหตุโดยเร็ว

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

หลักสูตร อบรม จป เทคนิค ออนไลน์

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สะดวกสบาย ประหยัดค่าเดินทาง

JORPOR ONLINE
LEARNING CLASSES

หลักสูตรออนไลน์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Online Training

ตารางอบรมออนไลน์
Online (บุคคลทั่วไป)

หลักสูตร
วันที่อบรม
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รุ่น 4) ใกล้เต็ม
20-21 กรกฏาคม
จป.บริหาร
7-8 กรกฏาคม
คณะกรรมการ (คปอ.)
15-16 กรกฏาคม

NEWS AND BLOGS

ข้อมูลที่มีประโยชน์

บทความออนไลน์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข่าวสารด้านความปลอดภัย กิจกรรมดีดีจากเรา

คปอ. คืออะไร?
คปอ. ย่อมาจาก คณะกรร...
อบรม จป เทคนิคออนไลน์ ที่ไหนดี?
จป ย่อมาจากเจ้าหน้าท...
อบรม คปอ ออนไลน์ที่ไหนดี
อบรม คปอ  คืออะไร? ค...
ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น เครน
การทำงานกับ "ปั้นจั่...

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ