" หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เรียนรู้บทบาทหน้าที่ จป. ระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเทคนิคการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เรียนการวางแผนเพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย พร้อมคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน Safety ได้อย่างมืออาชีพ "

อบรม จป หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

12 ชม.

หนังสือคู่มือการเรียน และ วุฒิบัตร

2 วัน.

แนะนำการขึ้นทะเบียน จป ออนไลน์

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรม

มอบวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

เพิ่มความเป็นมืออาชีพ

เรียนรู้ทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ อย่างมืออาชีพ

เลือกแผนการฝึกอบรมที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

หลักสูตรอินเฮ้าส์

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ "หัวหน้างาน"

25,000 บาท

หลักสูตรอินเฮ้าส์

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ "บริหาร"

25,000 บาท

หลักสูตรอินเฮ้าส์

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ "คปอ"

25,000 บาท

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

เรียนรู้การเป็น จป. มืออาชีพ

รับส่วนลด 
40% 
สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

ศูนย์ฝึกอบรม จป มาตรฐานสากล

ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้​

ลงทะเบียน จอง อบรม จป. บุคคลทั่วไป

จอง อบรมได้แล้ววันนี้

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
11-12 ก.ค
จป บริหาร
6-7 มิ.ย
จป บริหาร
4-5 ก.ค
คปอ
12-13 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
29-30 พ.ค
จป หัวหน้างาน
10-11 มิ.ย
จป บริหาร
23-24 พ.ค
จป บริหาร
24-25 มิ.ย
คปอ
23-24 พ.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
4-5 ก.ค
จป บริหาร
27-28 พ.ค
จป บริหาร
26-27 มิ.ย
คปอ
29-30 พ.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ปราจีน

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
21-22 ส.ค
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
19-20 ส.ค
คปอ
19-20 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
5-6 มิ.ย
จป บริหาร
23-24 พ.ค
คปอ
20-21 มิ.ย

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

PR โรงแรม จป สมุทรปราการ

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
19-20 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
11-12 มิ.ย
จป บริหาร
11-12 มิ.ย
คปอ
13-14 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
28-29 มิ.ย
จป บริหาร
24-25 มิ.ย
คปอ
26-27 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

Play Video

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายใหม่ 2565

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %) , อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ