อบรม จป หัวหน้างาน
ออนไลน์ (Online)

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน, อบรม จป. หัวหน้างาน, หลักสูตร จป ออนไลน์

จป. ออนไลน์

อบรม จป. หัวหน้างาน ออนไลน์ พร้อมรับวุฒิบัติผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM

จป หัวหน้างาน

จป บริหาร

หลักสูตร คปอ.

เรียน 2 วัน

มอบวุฒิบัติอบรม

จัดโปร ลด 40%

ฟรีหนังสือ จป

เรียนออนไลน์

อ.ประวิทย์ เทพสงเคราะห์

ผู้ชำนาญ ที่ปรึกษา SHE.

หลักสูตร จป. หัวหน้างาน

Play Video

เรียนผ่านระบบ Application ZOOM

รายละเอียด

1. เรียนผ่านระบบ Application   ZOOM  

  • ระบบ ios ทำการ copy link ลงใน Safari
  • ระบบ android ทำการ copy link ลงใน  Chrome
  • ก่อนการอบรมจะส่ง ลิ้งค์ ID และ Password ของ ZOOM Meeting ไปยังอีเมลล์ท่านก่อนการอบรม 1-3 วัน

2. เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร:

  • มีการลงทะเบียนในระบบ
  • เข้าร่วมรับฟังการอบรมสัมมนาออนไลน์ ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
  • ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หลังจากอบรมเสร็จสิ้นทันที
  • เปิดกล้องขณะเรียน

หมายเหตุ:
– วุฒิบัตรฉบับจริง ส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
– โปรดระบุคำนำหน้า+ชื่อ+นามสกุล+เลขบัตรประชาชน+ที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องชัดเจน
– ผู้เข้าอบรมจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In) ก่อนถึงวันอบรม 5 วัน การโดยส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล์ sale@safesiri.com หรือ ทางไลน์

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

อบรม จป. ออนไลน์ 2565 (บุคคลทั่วไป)

เดือน กรกฎาคม ออนไลน์

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รุ่น 8 เต็ม)
29 – 30
1,100
จป.บริหาร (รุ่น 2 เต็ม)
15 – 16
1,100
จป.เทคนิค
20 – 22
3,000
คปอ. (รุ่น 6 เต็ม)
29 – 30
1,100

เดือน สิงหาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 5 เต็ม)
1 – 2
1,100
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 4 เต็ม )
3 – 4
1,100
จป. บริหาร (รุ่น 1 เต็ม)
4 – 5
1,100
จป. เทคนิค (เต็ม)
8 – 10
3,000
คปอ. (รุ่น 1 เต็ม)
3 – 4
1100
คปอ. (รุ่น 2 เต็ม)
8 – 9
1100

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

อบรมความปลอดภัยออนไลน์ (Online) สะดวก ปลอดภัย พร้อมระบบภาพและเสียงแบบ Full HD หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)
อบรมผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน  (ส่งทางไปรษณีย์)
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %) , อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้