อบรม จป หัวหน้างาน
ออนไลน์ (Online)

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน, อบรม จป. หัวหน้างาน, หลักสูตร จป ออนไลน์

จป. ออนไลน์

อบรม จป. หัวหน้างาน ออนไลน์ พร้อมรับวุฒิบัติผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM

จป หัวหน้างาน

จป บริหาร

หลักสูตร คปอ.

เรียน 2 วัน

มอบวุฒิบัติอบรม

จัดโปร ลด 40%

ฟรีหนังสือ จป

เรียนออนไลน์

อ.ประวิทย์ เทพสงเคราะห์

ผู้ชำนาญ ที่ปรึกษา SHE.

หลักสูตร จป. หัวหน้างาน

เรียนผ่านระบบ Application ZOOM

รายละเอียด

1. เรียนผ่านระบบ Application   ZOOM  

  • ระบบ ios ทำการ copy link ลงใน Safari
  • ระบบ android ทำการ copy link ลงใน  Chrome
  • ก่อนการอบรมจะส่ง ลิ้งค์ ID และ Password ของ ZOOM Meeting ไปยังอีเมลล์ท่านก่อนการอบรม 1-3 วัน

2. เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร:

  • มีการลงทะเบียนในระบบ
  • เข้าร่วมรับฟังการอบรมสัมมนาออนไลน์ ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
  • ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หลังจากอบรมเสร็จสิ้นทันที
  • เปิดกล้องขณะเรียน

หมายเหตุ:
– วุฒิบัตรฉบับจริง ส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
– โปรดระบุคำนำหน้า+ชื่อ+นามสกุล+เลขบัตรประชาชน+ที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องชัดเจน
– ผู้เข้าอบรมจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In) ก่อนถึงวันอบรม 5 วัน การโดยส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล์ sale@safesiri.com หรือ ทางไลน์

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

แผนอบรม จป. ออนไลน์ 2564

เดือน กันยายน

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 4) เต็ม
27 – 28
1,100
จป. หัวหน้างาน (รุ่น5)
29 – 30
1,100
จป.บริหาร (รุ่น2) เต็ม
21 – 22
1,100
คณะกรรมการฯ คปอ. (รุ่น3) เต็ม
29 – 30
1,100
พนักงานใหม่ 6 ชม
18, 29
900

เดือน ตุลาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน *ใกล้เต็ม
15 – 16
1,100
จป.บริหาร (รุ่น1) *ใกล้เต็ม
7 – 8
1,100
จป.บริหาร (รุ่น2)
18 – 19
1,100
คณะกรรมการฯ คปอ. (รุ่น1) *ใกล้เต็ม
1 – 2
1,100
คณะกรรมการฯ คปอ. (รุ่น2)
21 – 22
1,100
พนักงานใหม่ 6 ชม
9, 28
900

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

อบรมความปลอดภัยออนไลน์ (Online) สะดวก ปลอดภัย พร้อมระบบภาพและเสียงแบบ Full HD หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)
อบรมผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน  (ส่งทางไปรษณีย์)
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %) , อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้