สัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียว สีแห่งความปลอดภัย

สัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียว

หากสังเกตดี ๆ ไม่ว่าจะที่ไหนเรามักจะเห็นการใช้สัญลักษณ์และสีต่าง ๆ เพื่อบ่งบอกถึงสถานะ เส้นทาง หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว เข้าใจง่าย และในด้านของความปลอดภัย สีเขียวก็ถือว่าเป็นสีที่โดดเด่นในฐานะตัวแทนของความปลอดภัย และสีนี้ก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการสื่อถึงสัญญาณด้านความปลอดภัย การอนุญาต และความหมายเชิงบวก ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ สัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียว กันมากขึ้น

จิตวิทยาแห่งสีเขียว ทำไมสีเขียวถึงเป็นสัญลักษณ์ความปลอดภัย

 • ธรรมชาติและความเงียบสงบ: สีเขียวมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ มนุษย์ในยุคก่อนมองว่าสีเขียวนั้นเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ์ ความปลอดภัย และหากที่ใดมีสีเขียวแสดงว่าที่นั่นมีอาหารและที่พักพิง ทำให้ความเชื่อด้านสีถูกส่งต่อมายังยุคปัจจุบัน
 • ความโดดเด่นของสี: ในสภาพแวดล้อมที่มีสีแดงเยอะ (มักส่งสัญญาณถึงอันตรายหรือการหยุด) โดดเด่น สีเขียวทำหน้าที่เป็นสีตัดกันที่ชัดเจน โดยเน้นถึงสภาพแวดล้อมหรือการกระทำที่ปลอดภัย
 • ความเป็นสากล: เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากการใช้งานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สีเขียวจึงกลายเป็นสัญญาณ “ไป” หรือ “ปลอดภัย” ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยปริยายเลยนั่นเอง

ความแตกต่างของสีเขียว: เฉดสีที่ต่างกัน ความหมายที่ต่างกัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าสีเขียวจะสื่อถึงความปลอดภัยอย่างกว้างๆ แต่เฉดสีต่างๆ ก็สามารถสื่อความหมายที่แตกต่างกันได้เช่นเดียวกัน เช่น

 • สีเขียวสดใส: มักใช้สำหรับป้ายทางออกฉุกเฉิน ทำให้เมื่อเห็นป้ายเหล่านั้นแล้วจะสะดุดตาและรู้ทันทีว่าต้องไปตริงไหน
 • สีเขียวเข้ม: อาจใช้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมเพื่อแสดงพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บหรือการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ความปลอดภัย เช่น พื้นที่ปลอดสารพิษ พื้นที่ฆ่าเชื้อ

สัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียวในแวดวงอุตสาหกรรมและการทำงาน

ในวงการอุตสาหกรรม สีเขียวมีความโดดเด่นอย่างมากในฐานะสีที่สร้างความมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอน รวมถึงเป็นสีที่สื่อถึงการอนุญาตด้วย โดยสีเขียวถูกใช้งานอย่างแพร่หลายและมีมากมายหลายรูปแบบ ดังนี้เลย

เส้นทางสู่ความปลอดภัย

 • ทางออกฉุกเฉิน: ป้ายทางออกสีเขียวหรือทางเดินเรืองแสงจะนำทางพนักงานในกรณีฉุกเฉิน โดยนำพวกเขาไปยังจุดทางออกที่ปลอดภัยที่สุด ป้ายเหล่านี้จงใจออกแบบมาให้เรืองแสง จึงทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ไฟฟ้าดับ
 • จุดอพยพที่ปลอดภัย: มักมีป้ายสีเขียวหรือเครื่องหมายเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานในการรวมตัวกันหลังจากอพยพในกรณีฉุกเฉิน

เครื่องจักรและการทำงาน

 • ปุ่มสตาร์ท: สีเขียวเป็นที่รู้จักในระดับสากลว่าเป็นสี “เริ่มต้น” บนแผงควบคุมเครื่องจักร ซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มต้นหรือการดำเนินการต่อของเครื่องจักร
 • สถานะของเครื่องจักร: โดยทั่วไปแล้วไฟสีเขียวบนเครื่องจักรจะบ่งบอกว่าอุปกรณ์ทำงานภายในสภาวะที่ปลอดภัย หรืออยู่ในโหมดสแตนด์บายพร้อมใช้งาน
 • การจัดเก็บอุปกรณ์: โซนสีเขียวในโรงงานอาจระบุถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

พื้นที่ความปลอดภัยต่าง ๆ

 • โซนปลอดภัย: ในพื้นที่การทำงานที่มีความเสี่ยงและอันตรายหลายรูปแบบ โซนสีเขียวอาจหมายถึงพื้นที่ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นิรภัยหรือมาตรการความปลอดภัยบางอย่าง เนื่องจากระดับความเสี่ยงมีน้อยมาก
 • การจัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัย: ตู้หรือโซนจัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ชุดปฐมพยาบาล สถานีล้างตา หรือผ้าห่มดับเพลิง อาจมีเครื่องหมายสีเขียวเพื่อให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ:

 • ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย: ในสายการผลิต สติกเกอร์หรือไฟสีเขียวอาจบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการจัดส่งหรือการนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป
 • การจัดเก็บสารเคมี: ภาชนะหรือชั้นวางที่ทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวอาจระบุโซนสำหรับจัดเก็บสารเคมีหรือวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย