สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง เราจะป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างไร

เราจะป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างไร

อุบัติเหตุคืออะไร ?
คำว่าอุบัติเหตุ เราคงเคยได้ยินจนคุ้นหู ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ แล้วอุบัติเหตุ คืออะไรล่ะ เป็นเรื่องของเวรกรรมใช่รึปล่าว ตามทฤษฎีแล้ว “อุบัติเหตุ (Accident) คือ สิ่งที่เราไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือทรัพย์สินเสียหาย”อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะหากเรารู้ นั่นหมายความว่า ไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วอะไรคือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจาก 3 สาเหตุ ได้แก่

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ถึง 88% เนื่องจากเกิดจากสิ่งที่เราเป็นคนทำ เช่น

• หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
• ไม่ทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
• ไม่สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย
• ถอดการ์ดของเครื่องจักรออก เป็นต้น

2. สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 10% ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่
รอบๆ ตัวเรา เช่น

• แสงสว่างในการทำงานไม่เพียงพอ
• เครื่องจักรไม่มีการ์ดป้องกันอันตราย
• ฝุ่นในพื้นที่การทำงานที่มากเกินมาตรฐานกำหนด เป็นต้น

3. ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 2% เช่น

• ฟ้าผ่า
• แผ่นดินไหว
• น้ำท่วม เป็นต้น
จากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 3 สาเหตุ ที่กล่าวมาข้างต้น เราคงพอเข้าใจกันแล้วว่า อุบัติเหตุเกิดจากอะไร แต่ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ คน หรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนั่นเอง
จากประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผ่านมา เมื่อมีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น มักพบว่า สาเหตุที่ทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น คือ การไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ หรือพนักงานที่มีอายุงานมาก มักปฏิบัติงานด้วยความประมาท คิดว่าชำนาญแล้ว จึงไม่ระมัดระวัง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แล้วเราจะป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างไร

การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยใช้หลัก 3E

1. Engineering คือ การป้องกันทางด้านวิศวกรรม ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันที่ตัวเครื่องจักรหรือ
แหล่งกำเนิดของอันตราย (Source) อันตรายตรงไหน ให้แก้ไขที่ตรงนั้น เช่น
• การออกแบบเครื่องจักรที่ปลอดภัย
• การติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายของเครื่องจักร
• การใช้สารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่า แทนสารเคมีที่มีอันตรายมาก
• การจัดให้มีการระบายอากาศเฉพาะที่
2. Education คือ การให้การศึกษา การฝึกอบรม และการให้ความรู้ เช่น
• การสอนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ให้กับพนักงาน โดยใช้ WI , WS
• การสร้างความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพนักงาน
• การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3. Enforcement คือ การใช้กฎระเบียบ มาตรการควบคุม ให้ปฏิบัติตาม ซึ่งถือว่าเป็นข้อที่สำคัญเช่นกัน
เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ถ้าไม่มีกฎระเบียบแล้ว ย่อมเกิดความวุ่นวายขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน

จากหลัก 3E ที่กล่าวมาข้างต้น หากสามารถทำได้มากเท่าไหร่ ย่อมลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้มากเท่านั้น วิธีที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือ การใช้หลักทางด้านวิศวกรรม เพราะสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การออกแบบเครื่องปั๊มโลหะ โดยการใช้ปุ่มแบบ Two Hand Switch ย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าปุ่มกดแบบมือเดียว และหากติดตั้ง Area Sensor เพิ่มเข้าไป ยิ่งมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามมาด้วยการให้ความรู้ การฝึกอบรม ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ถ้ามีเครื่องจักรที่ปลอดภัยแล้ว ร่วมกับพนักงานมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ก็ส่งผลให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ถามว่า ถ้าทำ 2 ข้อ เพียงพอหรือไม่ คงต้องบอกว่า ยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มการควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดขึ้นมาด้วย เพราะหากไม่มีการควบคุมแล้ว อาจมีพนักงานบางส่วน ละเลยที่จะไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน จึงต้องมีการกำหนดบทลงโทษ เพื่อเอาไว้ป้องกันพนักงานละเลยและไม่ปฏิบัติตาม

และหากเราทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไป นอกเหนือจากหลัก 3E ข้างต้นแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ เน้นย้ำ และตรวจสอบ ถ้าเราพบพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เราต้องเข้าไปบอก เข้าอธิบายให้พนักงานเข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงผลที่ตามมา และจบด้วยว่า “เป็นห่วง” เพื่อไม่ให้ดูเหมือนเป็นการจับผิดพนักงาน เมื่อเราเข้าไปบอกแล้ว ในครั้งต่อไป เราจะไม่พบพนักงานคนนั้น ทำผิดในเรื่องเดิมๆ อีก แต่ต้องจำไว้ว่า “หากเห็นพนักงานปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อย่านิ่งเฉย เพราะการนิ่งเฉย แสดงให้เห็นว่า เรายอมรับสถานการณ์นั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตได้”

อบรม จป กับ Jorporonline ผู้นำทางด้านการรับอบรม จป อันดับหนึ่ง

บริษัทไหนต้องมี จป หรือกำลังมองหาศูนย์ฝึกอบรม จป หัวหน้างานที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งพนักงานภายในองค์กรเข้ารับการอบรม จป ในทุกระดับ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรอบรม จป กับ Jorporonline ได้ เพราะเราคือผู้นำศูนย์ฝึกอบรม จป ออนไลน์ อันดับหนึ่ง ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ บริษัทของเราได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีเลขที่ จป 63 – 010 ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

หลักสูตรอบรม จป ของเราในทุกระดับเป็นหลักสูตรออนไลน์ ดำเนินการอบรมโดยบุคลากร อาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ในการสอนภาคปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความรู้จากการเข้าอบรม จป กับเราอย่างครบถ้วนและสามารถนำปฏิบัติได้จริง ครอบคลุมทุกหลักสูตรตามกฎกระทรวงได้กำหนด พร้อมทั้งหากสำเร็จหลักสูตรอบรม จป กับเราในทุกระดับ คุณจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม จป และสามารถไปสมัคร จป วิชาชีพได้ทันที บริษัทไหนต้องมี จป หรือต้องการส่งพนักงานเข้าอบรม จป อย่าลืมสมัครและติดต่อ Jorporonline กันด้วย