หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ)

อบรม คปอ คือ หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง

โดยหลักสูตรอบรม คปอ ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ หมวดวิชากฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และหมวดวิชาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรม คปอ สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ และสามารถสมัครตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการต่อไปได้

หลักสูตร คปอ ออนไลน์

อบรมออนไลน์หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับใบเซอร์หลังผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการพร้อมแนวทางการขึ้นทะเบียนกับทางราชการและเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการ.

คปอ

รายละเอียด
หลักสูตรอบรม คปอ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม คปอ ได้อะไรบ้าง?

เมื่อผู้เข้าอบรม คปอ สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ และสามารถสมัครตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้า อบรม คปอ

  • เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  • ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม
เพิ่มเพื่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนแบบออนไลน์ อบรม คปอ ออนไลน์

ก่อนการอบรมจะส่ง ลิ้งค์ ID และ Password ของ ZOOM Meeting ไปยังอีเมลล์ท่านก่อนการอบรม 1-3 วัน
เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร:
2.1) ลงทะเบียน
2.2) เข้าร่วมรับฟังการอบรมสัมมนาออนไลน์ ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
2.3) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หลังจากอบรมเสร็จสิ้นทันที
2.4) รับวุฒิบัตร  

หมายเหตุ:

– วุฒิบัตรฉบับจริง ส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ
– โปรดระบุคำนำหน้า+ชื่อ+นามสกุล+เลขบัตรประชาชน+ที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องชัดเจน
– ผู้เข้าอบรมจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In) ก่อนถึงวันอบรม 5 วัน การโดยส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล์ sale@safesiri.com หรือ ทางไลน์

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

อบรม จป. ออนไลน์ 2565 (บุคคลทั่วไป)

เดือน กรกฎาคม ออนไลน์

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รุ่น 8 เต็ม)
29 – 30
1,100
จป.บริหาร (รุ่น 2 เต็ม)
15 – 16
1,100
จป.เทคนิค
20 – 22
3,000
คปอ. (รุ่น 6 เต็ม)
29 – 30
1,100

เดือน สิงหาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 5 เต็ม)
1 – 2
1,100
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 4 เต็ม )
3 – 4
1,100
จป. บริหาร (รุ่น 1 เต็ม)
4 – 5
1,100
จป. เทคนิค (เต็ม)
8 – 10
3,000
คปอ. (รุ่น 1 เต็ม)
3 – 4
1100
คปอ. (รุ่น 2 เต็ม)
8 – 9
1100

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน

Play Video
Play Video

อบรมความปลอดภัยออนไลน์ (Online) สะดวก ปลอดภัย พร้อมระบบภาพและเสียงแบบ Full HD หลักสูตรความปลอดภัยออนไลน์

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)
อบรมผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม
1. คู่มือการเรียนการสอน  (ส่งทางไปรษณีย์)
2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %) , อบรม จป นำยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

FAQ

อบรม คปอ ออนไลน์ กับ Jorporonline.com แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

หลักสูตรอบรม คปอ ออนไลน์ ของบริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหลักสูตรอบรม คปอ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป 63 – 010 รวมถึงมีมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ และหลักสูตรอบรม คปอ ของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งหากใครที่กำลังหาศูนย์ฝึกอบรม คปอ ให้กับลูกจ้างของคุณ สามารถติดต่อขอข้อมูลและสมัครอบรม คปอ กับทีมงานของเราได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้ผ่านทางระบบ LINE Official Account ของเรา

หลักสูตรอบรม คปอ ของเราเป็นหลักสูตรออนไลน์ ระยะเวลา 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง ที่เรียนผ่านระบบ Zoom ด้วยคุณภาพภาพและเสียงในระดับ Full HD มีความคมชัดเป็นอย่างมาก ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ สะดวกสบายต่อผู้เข้ารับอบรมทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าอบรม คปอ กับเราได้ทันที สำหรับหน่วยงานหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะสมัครและจัดอบรม คปอ กับเรา ทางเรายินดีให้บริการอบรม คปอ ทั้งแบบ In House และแบบ Public บุคคลทั่วไป ท่านสามารถวางแผนงานให้กับองค์กรของคุณได้อย่างไม่ต้องกังวล

เพิ่มเพื่อน