อบรม จป. ออนไลน์ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน ออนไลน์ สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรม

มอบวุฒิบัติอย่างเป็นทางการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

เรียนผ่านระบบออนไลน์

สะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ผ่านระบบ ZOOM

Online Training

อบรม จป ออนไลน์ หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

หลักสูตรออนไลน์

จป. หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ " หัวหน้างาน "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม >

หลักสูตรออนไลน์

จป. บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ " บริหาร "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม > 

หลักสูตรออนไลน์

คปอ.

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ " คปอ "

เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม > 

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร จป.ออนไลน์

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สะดวกสบาย ประหยัดค่าเดินทาง

พิเศษสุดๆ 1,000 บาท / คน

พิมพ์รหัสส่วนลด 1212

ส่วนลดพิเศษหมดเขต 15 กรกฎาคม 2564

JORPOR ONLINE
LEARNING CLASSES

หลักสูตรออนไลน์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Online Training

ตารางอบรมออนไลน์
Online (บุคคลทั่วไป)

หลักสูตร
วันที่อบรม
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รุ่น 4) ใกล้เต็ม
20-21 กรกฏาคม
จป.บริหาร
7-8 กรกฏาคม
คณะกรรมการ (คปอ.)
15-16 กรกฏาคม

NEWS AND BLOGS

ข้อมูลที่มีประโยชน์

บทความออนไลน์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข่าวสารด้านความปลอดภัย กิจกรรมดีดีจากเรา

อุปกรณ์ความปลอดภัยมีอะไรบ้าง ?
การทำงานที่มีความเสี...
ปัจจัยที่ควรทราบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ทำไมการทำงานจะต้องให...
ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
เหตุการณ์อันตรายเป็น...
สถานประกอบการเหมืองแร่กับความสำคัญของการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
สถานประกอบการเหมืองแ...

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ