Category Archives: อบรม จป

ความปลอดภัยในโรงงาน คืออะไร และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรรู้!

ความปลอดภัยในโรงงาน

ความปลอดภัยในโรงงาน จุดเริ่มต้นของการเพิ่มผลผลิตอย่างยั […]

สถานประกอบการเหมืองแร่กับความสำคัญของการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

สถานประกอบการเหมืองแร่ถือเป็นหนึ่งในสถานประกอบอาชีพที่เ […]

สถานประกอบกิจการและบริษัทไหนต้องมี จป (Safety Officer) บ้าง?

หากถามว่าสถานประกอบกิจการหรือบริษัทไหนต้องมี จป บ้าง หล […]