3 ประโยชน์ของ Total Productive Maintenance

อยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามดูว่า เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างกระบวนการผลิต ที่เกิดจากความขัดข้องของเครื่องจักร จะส่งผลเสียมากมายมหาศาลแค่ไหนเมื่อสายงานการผลิตถูกหยุดชะงัก เชื่อว่าไม่มีอุตสาหกรรมหรือธุรกิจไหน ต้องการให้เกิดสิ่งนี้ total productive maintenance หรือ TPM คือเครื่องมือที่ช่วยระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น วันนี้เราจะพูดถึง total productive maintenance คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้

Productive Maintenance คืออะไร?

Total ในความหมายของ TPM คือ Total Involvementหมายถึงการมีส่วนร่วมทั้งหมด ส่วน Production หมายถึงการบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นไปตามที่คาดหวังหรือเปล่าคือประสิทธิผล พิจารณาจากผลงานที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

หากจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น  total productive maintenance คือ กระบวนการที่ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรพร้อมกับเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงลึก  (Proactive Maintenance)  และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้ได้การผลิตที่สมบูรณ์แบบ ได้แก่

  • No Accidents : ไม่มีอุบัติเหตุต่อพนักงาน
  • No Defects : ไม่มีข้อเสียเมื่อส่งถึงมือลูกค้า
  • No Small Stops or Slow Running : ไม่มีการหยุดชะงักของเครื่องจักรเล็กๆน้อยๆหรือเครื่องจักรทำงานช้าลง
  • No Breakdown : ไม่มีการหยุดงานโดยไม่ได้วางแผน

เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์หรือ Zero Breakdown และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Zero Accident  คือเป้าหมายสูงสุดของ TPM

3 ประโยชน์ของ และความสำคัญของ Total Productive Maintenance

1.ช่วยลดต้นทุน

TPM ช่วยลดต้นทุนค่าเปลี่ยนอะไหล่จากการสึกหรอ ค่าเสียหาย ค่าน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร ฯลฯ รวมถึงช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการหยุดสายงานการผลิต เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินอาจมีมูลค่ามากตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

2.ช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไร

ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและเพิ่มกำไรให้กับองค์กรได้ TPM เป็นการปรับปรุงและรักษาคุณภาพ ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิตและทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ บริษัทมีกำไรมากขึ้น

3.สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเนื่องจาก  TPM คือรากฐานของ 5 ส ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมจัดระเบียบและทำความสะอาดสถานที่อย่างเป็นระบบ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักการ 8 ข้อของ Total Productive Maintenance

1.Autonomous Maintenance คือ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

2.Individual Improvement คือ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง

3.Planned Maintenance คือ บำรุงรักษาตามแผน

4.Initial Phase Management  คือ การบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

5.Operation and Maintenance Skill Development คือ การพัฒนาทักษะการทำงานและการบำรุงรักษา

6.Quality Maintenance คือการบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดคุณภาพ

7.TPM in Office การดำเนินงานในส่วนสนับสนุนหรือสำนักงาน

8.Safety, Hygiene and Working Environment ระบบชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน TPM

เมื่อได้รู้แล้วว่า total productive maintenance คืออะไร ทีนี้มาดูกันว่าใครบ้างที่มีส่วนร่วมในการใช้งาน TPM โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้งานก็คือความร่วมมือร่วมใจในการบำรุงรักษาของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาลดลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พนักงานบางคนอาจไม่มีความรู้เฉพาะด้าน ในการซ่อมบำรุง ดูแลระบบหล่อลื่น ตรวจเช็คเครื่องจักร เพื่อลดการสึกหรอ ดังนั้น ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

The 6 Big Losses

ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ทั้ง 6 ประการนี้ ถือได้ว่าเป็นสาเหตุพื้นฐานของการสูญเสียประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต หรือ The 6 Big Losses  ได้แก่

1.ความสูญเสียจากการหยุดของเครื่องจักร (Breakdowns)

2.ความสูญเสียจากการติดตั้งเตรียมงาน เพื่อเปลี่ยนไปผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่อไป (Setup and Adjustments)

3.ความสูญเสียจากการหยุดเล็กๆ น้อยๆ (Small Stop )

4.ความสูญเสียด้านความเร็วในการผลิต เมื่อเครื่องจักรเสื่อมสภาพ (Reduced Speed)

5.ความสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิตหรืองานเสียหาย เมื่อเครื่องจักรเสื่อมสภาพ (Production Rejects)

6.ความสูญเสียเมื่อเริ่มผลิตงานใหม่เพราะเครื่องจักรไม่คงที่ (Startup Rejects)

และทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของ total productive maintenance หวังว่าทุกคนคงเข้าใจแล้ว รวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ที่เรานำมาแชร์เชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนเป็นอย่างมาก ที่สำคัญอย่าลืมให้ความสำคัญกับการอบรม จป หรือการที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำองค์กร เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียที่อาจะเกิดขึ้นในระหว่างทำงาน ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายสูงสุดของ TPM (Total Productive Maintenance)

บริการของเรา