ความปลอดภัยในโรงงาน คืออะไร และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรรู้!

ความปลอดภัยในโรงงาน

ความปลอดภัยในโรงงาน จุดเริ่มต้นของการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะในระหว่างการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม หากกระดุมเม็ดแรกผิดนั่นหมายความว่าการแก้ปัญหาต่างๆจะไหลตามมาอย่างไม่หยุดหยั่งอย่างแน่นอน การออกแบบโรงงาน หรือ กระบวนการด้านวิศวกรรมถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันความผิดพลาดในด้านต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน เครื่องจักร วัตถุดิบ และ ตัวของพนักงานเอง ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อาจทำให้สูญเสียชีวิตเลยก็เป็นได้

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ความประมาทของคนทำงาน นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมในการทำงานก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอันตรายได้เช่นเดียวกัน

โรงงานของคุณมีความปลอดภัยมากแค่ไหน?

แล้วความปลอดภัยในโรงงานคืออะไร มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างที่ควรรู้ รวมถึงระบบความปลอดภัยในการทำงานมีอะไรบ้าง มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ความปลอดภัยในการทำงาน คือ

ความปลอดภัยในโรงงาน คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้อง โดยปราศจากอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน อันส่งผลต่อทรัพย์สินและร่างกายหรือชีวิต ส่วนคำว่า อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีใครคาดคิดในระหว่างการปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

8 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

 1. การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกขั้นตอน
 2. เกิดจากความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน
 3. เกิดจากการมีนิสัยชอบความเสี่ยง
 4. การทำงานที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือไม่สวมใส่ PPE
 5. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านความปลอดภัยของการทำงาน
 6. การทำงานในขณะที่สภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ เช่น ป่วยหรือมีอาการมึนเมา เป็นต้น
 7. การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
 8. เกิดจากความรีบร้อนเพราะต้องทำงานด้วยความรวดเร็ว

อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ คำถามคือแล้วเราจะป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างไร การป้องกันอุบัติเหตุ โดยหลักๆ แล้วมีด้วยกัน 3 วิธีคือ

 • แก้ไขที่ตัวบุคคล ให้พนักงานทำงานด้วยความระมัดระวังหรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน สวมใส่ PPE
 • การป้องกันและแก้ไขที่แหล่งกำเนิดอันตรายเป็นวิธีการแก้ไขหรือป้องกันที่ดีที่สุด แต่อาจใช้ต้นทุนมาก บางครั้งแก้ไขได้ยาก จึงไม่เป็นที่นิยม
 • การป้องกันที่ทางผ่านเป็นการตัดวงจรระหว่างแหล่งอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานให้แยกออกจากกัน เช่น การทำงานกับเครื่องจักรที่มีจุดหนีบ ให้นำเครื่องกำบังมาครอบไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มือพนักงานเข้าไปอยู่ในบริเวณจุดหนีบได้ เป็นต้น

อากาศเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบความปลอดภัยในโรงงาน

สร้างความปลอดภัยในโรงงานด้วยการจัดระบบความปลอดภัย ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ อย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนต้นว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้น จึงต้องมีการจัดอบรมให้พนักงานเข้าใจ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน อบรมให้พนักงานเรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย จัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม เช่น

 • การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ
 • แสงสว่างมีค่าตามมาตรฐาน
 • มีการตรวจรับรองเครื่องจักรโดยวิศวกร
 • อากาศทั้งในโรงงาน และ การปล่อยออกนอกโรงงานจะได้เป็นไปตามค่ามาตรฐานกฎหมาย
 • เสียงที่ก่อให้เกิดอันตรายจะต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดความดังเสียงตามกฎหมาย

สิ่งเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบให้ดี และ ต้องมีการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานด้วย ทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ได้รับความเสียหายหรือชำรุด หากพบข้อบกพร่องและผิดจากมาตรฐานที่กำหนด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และ การจัดระบบความปลอดภัย ข้อมูลที่เรานำเสนอในข้างต้นหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน ความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของใครเพียงคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างความปลอดภัยในองค์กร

 

ความสำคัญของการมี Jorpor หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในองค์กร

อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักรสามารถป้องกันได้ หากทุกองค์กรมี จป ,จป บริหาร , จป เทคนิค , จป วิชาชีพ  หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคอยปฏิบัติหน้าที่และดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างใกล้ชิด หรือการทำงานที่มีความอันตราย

บริการของ https://www.jorporonline.com/