อบรม จป เทคนิคออนไลน์ ที่ไหนดี?

จป ย่อมาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่งมีด้วยกันหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง จป. เทคนิค และการอบรม จป เทคนิคออนไลน์ ต้องทำอย่างไร สามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ไหน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ อันดับแรก ต้องขอเล่าเท้าความก่อนว่า จป. คืออะไร ทำไมจึงต้องมี จป. แล้วกิจการใดบ้างที่ควรมีตำแหน่ง จป. อ้างอิงตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ 2549

กำหนดให้กิจการประเภท โรงงาน คลังสินค้า งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งโดยสารหรือขนส่งสินค้า สถานีบริการน้ำมัน หากมีลูกจ้างตั้งแต่ 20-49 คน กำหนดให้มี จป. เทคนิค เพื่อมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และต้องไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ในส่วนหน้าที่ของ จป. เทคนิค โดยหลักๆ มีดังนี้

  • จป เทคนิคมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • จป เทคนิคมีหน้าที่วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อเสนอแก่นายจ้าง
  • ตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการทำงาน จากนั้นมีหน้าที่รายงานผล รวมถึงเสนอแนะแก่นายจ้าง เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดเหตุโดยเร็ว
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

อบรม จป เทคนิคออนไลน์ที่ไหนดี

ยุคนี้สมัยนี้ หากใครต้องการเข้ารับการอบรม จป เทคนิค ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน ไม่ต้องเสียเวลาหรือเปลืองค่าน้ำมันรถ เดินทางไปอบรม จป. เทคนิคถึงในเมืองหรือตามสถานที่ต่างๆ เพราะสามารถเข้ารับการอบรม จป เทคนิคออนไลน์ได้ง่ายๆ สะดวกสบายและตอบโจทย์ ปัจจุบันมีสถาบันอบรมความปลอดภัยหรือหน่วยงานฝึกอบรม จป. ระดับต่างๆ มากมายหลายสถาบัน แต่ก็ต้องเลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานที่สามารถฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้เท่านั้น โดยสถาบันเหล่านี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมได้ลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ ในส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม จป เทคนิคออนไลน์นั้น ก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว หากเป็นลูกจ้างของกิจการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้นายจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ยกเว้นเสียแต่บุคคลธรรมดาที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมหรืออัพเกรดโปรไฟล์ของตัวเอง ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรม จป เทคนิคออนไลน์ ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท/คน

ในขณะเดียวกัน เชื่อว่าหลายคนสงสัยว่า สำหรับกิจการที่เข้าข่ายหรือตรงตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ 2549 โดยกำหนดไว้ว่า หากกิจการนั้นๆ มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 คน กำหนดให้ต้องแต่งตั้ง จป. เทคนิคอย่างน้อย 1 คนดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน แล้วถ้าหากกิจการนั้นไม่มี จป. เทคนิค จะมีความผิดหรือไม่? คำตอบคือ มีความผิดแน่นอน เนื่องจากมีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 56 หากนายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

อบรม จป เทคนิคออนไลน์ที่ไหนดี?  เว็บไซต์ https://www.jorporonline.com/  ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับ สังคมดีๆ ของ จป บนโลกออนไลน์ มีข่าวสารมากมายในด้านความปลอดภัย เว็บบอร์ดสำหรับตั้งกระทู้สอบถามปัญหาด้านความปลอดภัย มีผู้รู้คอยให้คำแนะนำตลอดเวลา มีห้องประกาศหางาน ประกาศรับสมัครงานสำหรับ จป. ด้วย นอกจากนั้น อยากให้ทุกท่านติดตามข่าวสาร หรือประกาศของทางเว็บให้ดีๆ เพราะที่นี่มีการอบรม จป เทคนิคออนไลน์ บอกเลยว่าอบรมกับ https://www.jorporonline.com/ ที่นี่ สะดวกในเรื่องของช่องทางการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom แถมยังมีราคาส่วนลดถึง 40% เลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ อยากบอกทุกคนว่า แม้การไม่แต่งตั้ง จป เทคนิค เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย หรือ ถือว่ามีความผิด พรบ. ด้านความปลอดภัย แต่ก็ไม่อยากให้ผู้ประกอบการทำตามข้อกำหนด เพียงเพราะว่ากลัวผิดกฎหมาย อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานมากกว่า ทั้งหมดนี้ ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับ จป. เทคนิค และการอบรม จป เทคนิคออนไลน์ เชื่อว่าเนื้อหาสาระเหล่านี้จะมีประโยชน์หรือพอเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆ คนได้ ไม่มากก็น้อย

อบรม จป บริหาร ออนไลน์ กับ Jorporonline.com
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตรอบรม จป บริหาร ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เลขที่ใบอนุญาต จป 63 – 010 อีกทั้งบริษัทและศูนย์ฝึกอบรม จป บริหาร ของเรายังผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001