ลงทะเบียน อบรม คปอ ขอนแก่น

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พื้นที่ จังหวัดขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม คปอ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

อบรม จป. ออนไลน์ 2565 (บุคคลทั่วไป)

เดือน กรกฎาคม ออนไลน์

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รุ่น 8 เต็ม)
29 – 30
1,100
จป.บริหาร (รุ่น 2 เต็ม)
15 – 16
1,100
จป.เทคนิค
20 – 22
3,000
คปอ. (รุ่น 6 เต็ม)
29 – 30
1,100

เดือน สิงหาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 5 เต็ม)
1 – 2
1,100
จป. หัวหน้างาน (รุ่น 4 เต็ม )
3 – 4
1,100
จป. บริหาร (รุ่น 1 เต็ม)
4 – 5
1,100
จป. เทคนิค (เต็ม)
8 – 10
3,000
คปอ. (รุ่น 1 เต็ม)
3 – 4
1100
คปอ. (รุ่น 2 เต็ม)
8 – 9
1100

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน