ลงทะเบียน อบรม จป หัวหน้างาน อุดรธานี

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พื้นที่ อุดรธานี และบริเวณที่ใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

อบรม จป. ออนไลน์ 2564 (บุคคลทั่วไป)

เดือน ตุลาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น4) ใกล้เต็ม
29 – 30
1,100
จป.บริหาร (รุ่น2) เต็ม
18 – 19
1,100
จป.บริหาร (รุ่น3) ใกล้เต็ม
28 – 29
1,100
คณะกรรมการฯ คปอ.(รุ่น2) เต็ม
21 – 22
1,100
คณะกรรมการฯ คปอ.(รุ่น3) ใกล้เต็ม
26 – 27
1,100
พนักงานใหม่ 6 ชม
28
900

เดือน พฤศจิกายน

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน
12 – 13
1,100
จป.บริหาร
16 – 17
1,100
คณะกรรมการฯ คปอ.
24 – 25
1100
พนักงานใหม่ 6 ชม
13, 30
900

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน