ลงทะเบียน อบรม จป หัวหน้างาน สมุทรปราการ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พื้นที่ สมุทรปราการ พระประแดง และบริเวณใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน พื้นที่ สมุทรปราการ พระประแดง

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >