ลงทะเบียน อบรม จป บริหาร สมุทรปราการ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร พื้นที่ สมุทรปราการ พระประแดง และบริเวณใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม จป บริหาร พื้นที่ สมุทรปราการ พระประแดง

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >