ลงทะเบียน อบรม จป บริหาร พิษณุโลก

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และบริเวณใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม จป บริหาร พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >