ลงทะเบียน อบรม จป บริหาร ลำพูน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร พื้นที่ ลำพูน ลำปาง และบริเวณใกล้เคียง

หลักสูตรอบรม จป บริหาร พื้นที่ ลำพูน ลำปาง

ประกาศกฎหมาย

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

รายละเอียดกฎหมาย >

อบรม จป. ออนไลน์ 2565 (บุคคลทั่วไป)

เดือน พฤษภาคม

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน (รุ่น6)
30 – 31
1,100
จป.บริหาร (รุ่น3)
27 – 28
1,100
จป.เทคนิค
10 – 12
3,000
คปอ. (รุ่น4)
30 – 31
1,100

เดือน มิถุนายน

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
จป. หัวหน้างาน (รุ่น1)
6 – 7
1,100
จป. หัวหน้างาน (รุ่น2)
10 – 11
1,100
จป. บริหาร (รุ่น1)
9 – 10
1,100
จป. บริหาร (รุ่น2)
16 – 17
1,100
จป. เทคนิค
21 – 23
3,000
คปอ. (รุ่น1)
6 – 7
1100
คปอ. (รุ่น2)
16 – 17
1100

เนื่องจากมีผู้สมัครอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมากทำให้แต่ละรุ่นที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็ว ศูนย์ฝึกอบรมขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน และ ยืนยันลงทะเบียนในระบบก่อน